OVK till ett rimligt pris

Söker du efter OVK pris? Ventilationen i din byggnad behöver med viss regelbundenhet undersökas för att säkerställa att den lever upp till de krav som ställs från myndigheter. Kontrollen utförs av personer med relevant certifiering, och det är byggnadsägaren som har ansvaret för att kontrollerna utförs och att lämpliga förändringar sedan görs.

En ny besiktning görs sedan efter 6 månader för att kolla upp att dessa är implementerade. Vissa åtgärder kan dock ta lite längre tid att fixa till. En ny besiktning utförs då när dessa är utförda. 

Ett prisvärt alternativ i sammanhanget är OVK-Center. De erbjuder den här typen av kontroller till vettiga priser, och de har ett stort nätverk av certifierade kontrollanter över hela landet.

Dessa är fristående OVK-kontrollanter, som via företaget matchas med lämpliga kunder. Interaktionerna betygssätts alltid av kunderna, vilket gör att kontrollanterna alltid har ett stort fokus på att erbjuda en bra service. Du hittar med information om dem på deras hemsida.

OVK hjälper till att skapa bra inomhusmiljöer

De flesta byggnader skall besiktas med avseende på ventilationen, den typen av lagstiftning har funnits sedan 1991. Syftet är att se till att det nationella målet när det gäller inomhusmiljöer efterlevs. Dessa ska både vara hälsosamma och angenäma att vistas i, och bra ventilationssystem är en förutsättning för detta. Bra ventilation gör en lokal betydligt lättare att vistas i, oavsett i vilket syfte den används.

Om besiktningen inte blir godkänd har kontrollanten som uppgift att komma med förslag på hur ventilationssystemet ska uppdateras. Detta på ett sätt som är energisnålt, men som samtidigt ger bra ventilation.  OVK är fullständigt obligatoriskt, men behöver inte vara överdrivet dyrt. Det går att få den här typen av tjänst till ett pris som inte är överväldigande.​